• UMELECKE KOVACSTVO Roman Hoferík

  Refundovateľné

  Výrobky vyrobené kovaním sú umelecké diela, a nie iba ďalší produkt bez duše. Ani dva z nich nie sú rovnaké, pretože kováč nedokáže zasiahnuť dvakrát. Držíme sa tradičných metód kovania. Sme hrdí na používanie tradičných metód kováčstva na výrobu ručne kovaného kovania. Spracovanie je vysokej kvality a uskutočňované starým remeselným spracovaním. V našom obchode máme k dispozícii širokú škálu rôznych modelov. Každý kus, ktorý vyrábame, je koncipovaný s ohľadom na váš jedinečný vkus. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoliehame na staromódny a časom overený tradičný spôsob výroby každého kusu ručne.

  Blacksmiths made an immense variety of common objects used in everyday life: screws, bolts, and other fasteners, sickles, plowshares, axes, and other agricultural implements, hammers and other tools used by artisans, candlesticks and other household objects, swords, shields, and armour, wheel rims and other metal parts in wagons and carriages, fireplace fittings and implements, spikes, chains, and cables used on ships; and the ironwork, both functional and decorative, used in furniture and in the building trades. that it’s hard to find hand forged products that are still made in the old fashion way that brings real value and quality.Hand forged products are piece of art and not just another product with no soul. Not even two are the same since the blacksmith can’t hit with the hammered twice the same.In our blacksmith shop we use fire, hammers and anvil to inspire warmth and soul into it. We stick to traditional methods of forging.We take pride in using traditional methods of blacksmithings to produce hand forged ironwork.The processing is of high quality and made with old craftsmanship. We have a wide range of different models available in our shop.Every piece we make is conceived with your unique taste in mind. To achieve this goal we rely on an old fashioned and time tested traditional way of making every piece by hand.

  Teraz zaplatím 0,80
  potom nakúpim za €1
  Platný od: 14/10/2020 Minimálna hodnota nákupu: 200,00

  UMELECKE KOVACSTVO Roman Hoferík

  Teraz zaplatím 0,80
  potom nakúpim za €1

Menu