Pomoc podnikateľom

Neplytvajte svoje obmedzené zdroje na drahé marketingové kampane. Nezadlžujte sa nevýhodnými pôžičkami a nešetrite náklady prepúšťaním svojich zamestnancov. Nečakajte na štátnu pomoc. Vyskúšajte náš portál na podporu a pomoc podnikateľom. Predávajte svoje budúce tovary a služby aj ak máte teraz zatvorené.

#udrzpredaj

Využite služby nášho online trhoviska​

Nie sú nám ľahostajné dopady tejto nečakanej krízy devastujúcej obchod a životnú úroveň. Preto sme v spolupráci so skúsenými expertmi vytvorili portál, na ktorom dokážete predávať svoje budúce tovary a služby. Výhodou je, že peniaze získate ešte pred využitím ponuky zákazníkom. Prinášame komunikačný kanál na pomoc podnikateľom, ktorý ponúka omnoho väčšie možnosti zásahu potencionálnych klientov neporovnateľne s inými dostupnými platenými riešeniami.

Rýchla pomoc

Výhodou celého riešenia je rýchlosť, s ktorou sa dostanete ku potrebnému kapitálu. Peniaze za nákup od zákazníka získate ešte pred uplatnením kupónu.

Stop zadlžovaniu

Ponúkame alternatívu pomoc podnikateľom k zadlžovaniu čerpaním podpory. Nemusíte čakať na štátnu pomoc ani riešiť peniaze cez úver.

Všetko vyriešime za Vás

Účtovné, právne, marketingové a IT záležitosti nechajte na nás.

Efektívna komunikácia

Odkaz na Vašu ponuku môžete zdieľať cez sociálne siete a všetkými dostupnými spôsobmi aj prostredníctvom Vašich fanúšikov, priateľov a známych.

Výhody služieb SOCITEE oproti iným nástrojom na získanie likvidity sú zrejmé:

Porovnanie služieb SOCITEE s porovnateľnými nástrojmi pre Obchodníkov

Súvislosti
Štátna podpora
Úver
Investor
Exit (predaj spoločnosti alebo podniku)
Downsizing (zníženie obchodovania)
Zachovanie kontinuity príjmov
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Vhodné pre akýkoľvek druh obchodu
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Priama možnosť udržania zákazníkov alebo získania nových
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Pozitívny dopad na imidž spoločnosti
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Zachovanie vlastníckej štruktúry
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
Žiadne náklady na schvaľovací proces
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Žiadny dopad na záväzky obchodníka
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew_Kreslicí plátno 1
Nejde o požičané peniaze
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Výška nákladov súvisiacich so zabezpečením a správou výsledku je minimálna
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Nevzniká záväzok platenia úrokov (alebo obdobného plnenia)
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Minimálna doba od zahájenia procesu po prístup k výsledkom
iconhviezda-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
iconnew-02
Majetok nie je exponovaný rizikám zabezpečenia
iconnew_Kreslicí plátno 1
iconnew-02
iconnew-02

* V závislosti od zverejnenej možnosti refundovateľnosti kreditu                                 ** V závislosti od zistených možných rizík konkrétneho obchodníka z verejne dostupných zdrojov

Registrácia a nastavenie ponuky

Registrácia pre podnikateľov je jednoduchý proces na pár krokov, ktorý nezaberie ani 5 minút. Tým získate prístup k množstvu nových potencionálnych zákazníkov, ktorých môžete svojou ponukou osloviť. Ponuku pre zákazníkov nastavíte cez jednoduchý formulár. Vytvorenú ponuku viete zdieľať medzi svoje okolie alebo na svoje sociálne siete.

Na čo myslieť pri zverejňovaní ponúk

  • Stanovte si primeranú výšku zľavy (Cena za Euro),
  • uveďte minimálnu výšku nákupu,
  • oba údaje si stanovte tak, aby bol cely nákup výhodný pre vás i zákazníka aj vzhľadom na poplatok súvisiaci s realizáciou nákupu.

Zaregistrujte sa a využívajte výhody portálu SOCITEE.

Udržíte si tým svoje predaje, nestratíte svojich zákazníkov a ochránite zamestnancov. Poplatky spojené s používaním služieb si môžete prezrieť v našom cenníku. Slúžia na pokrytie prevádzkových nákladov portálu.

Ak máte akékoľvek otázky, odpovede nájdete v sekcií Otázky a odpovede

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Menu