Otázky a odpovede

Často kladené otázky

Všeobecné otázky

SOCITEE je portál na podporu obchodu a na ochranu spotrebiteľských práv. Pracujeme s transparentnými podmienkami a bez účelu vytvárania zisku. Preto sú podmienky nášho online trhoviska pre zákazníkov aj obchodníkov v rámci portálu SOCITEE veľmi výhodné.

Sme nezisková iniciatíva, ktorej cieľom je udržanie zamestnanosti a podpora obchodu. V spolupráci s tímom odborníkov sme pripravili unikátny portál, s ktorým pomáhame živnostníkom a firmám prekonať toto ťažké obdobie. Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná a chceme pomôcť tak ako sme pomohli už viackrát predtým tisíckam obyvateľov Slovenska. (viac)

Na rozdiel od iných portálov ponúkajúcich zľavy na okamžitý nákup za SOCITEE stoja konkrétni odborníci, firmy a organizácie, ktorí sú transparentne zverejnení v rámci portálu. Úzko spolupracujeme s účtovníkmi, advokátskymi kanceláriami a spotrebiteľskými združeniami, čím zabezpečujeme vysoký stupeň podpory a ochrany. Vďaka partnerstvu s licencovanými subjektmi, poistenými pre prípad spôsobenia škody, prinášame garancie ako pre zákazníkov, tak i pre obchodníkov.

Portál je určený pre obchodníkov postihnutých pandémiou a ich zákazníkov. Zákazníci môžu podporiť svojich obľúbených obchodníkov nákupom ich budúcich služieb a obchodníci im za to ponúknu svoj výhodnejší nákup po skončení obmedzení spojených s pandémiou. Výhodou je, že obchodníci dostanú peniaze ihneď po zakúpení ponuky.

Portál SOCITEE nie je určený pre firmy v exekúcii, likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, ani pre firmy v úpadku alebo exponované rizikám ohrozujúcim ich existenciu. Rovnako nie je portál SOCITEE určený “čerstvým” firmám ako sú startupy, firmy bez produktov, firmy bez preukázateľných tržieb alebo pre firmy s nedoplatkami voči štátu z obdobia pred touto krízou.

Odstraňujeme nevýhody a úskalia spojené s bežnými darčekovými alebo zľavovými kupónmi. U nás nenájdete:
– obmedzenie platnosti na konkrétny termín,
– obmedzenia pri vracaní peňazí,
– osobitné obchodné podmienky, ktoré musíte sledovať,
– využitie zľavy iba na vybraný sortiment produktov a služieb,
– zľavy iba naoko a umelé navyšovanie ceny zľavnených služieb.

Zákazníkom ponúkame dodatočnú ochranu pri nákupe vďaka spolupráci s občianskymi združeniami a právnickými kanceláriami.  

(viac Pre zákazníkov)

Výhody služieb SOCITEE oproti iným nástrojom na získanie likvidity sú zrejmé:
– inovatívne technologické, účtovné, právne a marketingové riešenie,
– efektívny prístup ku kapitálu spôsobom nepodliehajúcim osobitnej regulácii,
– likvidita a cashflow zabezpečené “zdravou” cestou (predajom tovarov a služieb),
– alternatíva k zadlžovaniu a k oslabovaniu ekonomiky čerpaním podporných schém,
– riešenie zachovávajúce rast bez zhoršovania účtovných indikátorov alebo skóringu,
– efektívna propagácia medzi svojimi zákazníkmi,
– prístup k širokému okruhu nových zákazníkov,
– prevádzka a dohľad nad transfermi licencovanými subjektmi,
– prehľadné prostredie a účet za minimálne poplatky zohľadňujúce náklady,
– vyriešené právne a účtovné súvislosti a fakturácia v súlade s legislatívou.

Pozrite si porovnanie služieb SOCITEE s porovnateľnými nástrojmi pre Obchodníkov.

(viac Pre Obchodníkov)

Zákazníci využívajú bežné služby portálu bezplatne. Jedná sa hlavne o registráciu, nákup ponuky s kreditom obchodníka, využitie kreditu. V ojedinelých prípadoch pri službách, za ktoré nám tretie strany účtujú poplatky (najmä v prípade refundácie mylných platieb a pod.) môže byť požadovaný poplatok. Na to však bude zákazník upozornený vopred.

Služby obchodníkom sú spoplatnené minimálnymi poplatkami. Tie sú potrebné na riadnu, bezpečnú a plynulú prevádzku portálu, propagáciu ponúk obchodníkov a úhradu poplatkov poskytovateľom najmä platobných služieb. Podrobný prehľad všetkých poplatkov je dostupný na stránke Cenník.

Hovorí sa, že najdrahšie je zadarmo. Žiadny z podobných bezplatných portálov neposkytuje rovnakú úroveň bezpečnosti, ochranu zákazníkov, transparentnosť a kvalitu služieb, ako SOCITEE. Väčšinou ide len o pokusy o nahradenie štandardných komerčných zľavových portálov.
SOCITEE poskytuje zákazníkom nadštandardnú spotrebiteľskú a právnu ochranu pri nákupe a uplatnení kreditu u obchodníka. Obchodníci majú okrem iného zabezpečenú právnu ochranu, účtovné náležitosti a propagáciu. (viac O službe)

Okrem špecifického nastavenia možností predplatenia si tovarov či služieb SOCITEE neberie Obchodníkom z každej platby 20 až 30% ako je to bežné práve pri komerčných alternatívach. Ide nám o pomoc malým a stredným podnikov a ľudí v nich a preto sme vytvoritli SOCITEE ako technické, účtovné, právne a marketingové riešenie, ktoré by inak nebolo v ich možnostiach zorganizovať. Zároveň využívame naše dlhodobé skúsenosti v oblasti ochrany spotrebiteľa aby sme spolu s odborníkmi poskytli maximálnu možnú mieru ochrany Zákazníkov.

(viac Cenník)

V mnohom Zákazníci dostávajú možnosť predplatiť si tovary a služby za výhodnejšiu cenu bez toho, aby si ich museli ihneď nakúpiť. Kredit kúpený prostredníctvom SOCITEE zároveň nesie množstvo ďalších výhod prehľadne zoradených v sekciách Pre Zákazníkov a Pre Obchodníkov.

Pri každom obchodníkovi, ktorý zverejňuje svoje ponuky na našom portáli overujeme, či on a jeho prevádzka skutočne existuje. Taktiež overujeme napríklad jeho účtovné a iné dostupné ukazovatele. Obchodník sa nesmie nachádzať v existenčných problémoch a nesmie uplatňovať akékoľvek nekalé či nezákonné praktiky voči svojim zákazníkom.
Na základe obchodných podmienok a vďaka spolupráci s advokátskymi kanceláriami a združeniami na ochranu spotrebiteľa disponujeme viacerými právnymi možnosťami, ktoré môžeme využiť na ochranu zákazníkov a ich záujmov. Redukujeme tak riziko možných podvodov na minimum.

Poctivých a spoľahlivých obchodníkov odmeňujeme a naopak rizikových obchodníkov vždy vylúčime z ponuky.

Áno. V tom je jedna z výhod kupónov SOCITEE oproti klasickým voucherom, resp. poukazom. Zakúpený kredit z ponuky môžete využiť na ktorýkoľvek tovar alebo služby z ponuky obchodníka. Táto možnosť zároveň poskytuje ochranu pred umelým zvyšovaním cien vybraných produktov v zľave, ako sa to bohužiaľ často deje pri klasických zľavových akciách.

Nie. Neobmedzená platnosť ponuky na všetky tovary alebo služy je jednou zo základných predpokladov registrácie Ponuky Obchodníka na portáli SOCITEE.

Prevádzkovateľ služby SOCITEE má spracovanú komplexnú politiku ochrany osobných údajov v súlade s GDPR a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Transparentne oznamujeme, ktoré osobné údaje a na aký účel spracúvame a komu a za akým účelom ich poskytujeme. Zároveň spolupracujeme výlučne s dodávateľmi služieb, ktorí spĺňajú požiadavky rámcov GDPR a našej politiky. Vyvíjame maximálne úsilie, aby vaše osobné údaje boli aj technicky chránené v súlade s najvyššími štandardmi. (viac Zásady ochrany osobných údajov)

Platobné transakcie realizujeme výlučne prostredníctvom štandardných licencovaných poskytovateľov platobných služieb, resp. bánk. Dohľad nad platbami a ochranu prostriedkov určených na distribúciu vykonávajú advokáti, účtovníci a odborne spôsobilé osoby, ktoré sú poistené pre prípad zodpovednosti za škodu na viac ako 2 milióny eur.

Všetky údaje o platobných kartách spracúvajú výlučne licencovaný poskytovatelia platobných služieb. U nás na portáli sa tieto údaje nezbierajú ani nearchivujú.

Všetky transakcie medzi obchodníkmi, zákazníkmi a prevádzkovateľom sa riadne účtujú na základe Všeobecných obchodných podmienok a v súlade s účtovnými predpismi. SOCITEE zároveň pri fakturácii zohľadňuje aj účtovne špecifické prípady ako rozdielne sadzby DPH, odberateľov z EHS a zahraničia, ako aj odberateľov-spotrebiteľov a tých, ktorí tento status podľa zákona nemajú.

Konkrétnu ponuku nájdete buď cez vyhľadávacie pole, alebo v zozname ponúk roztriedených do prehľadných kategórií. Ťuknutím na ponuku sa dostanete do jej detailu a zákazník si ju môže následne vložiť do košíka. Celý proces sme urobili čo najjednoduchšie a neustále ho vylepšujeme. (viac Ako to funguje)

Jednoducho vytvoríte Objednávku tak, že zvolíte výšku platby, za ktorú si chcete kúpiť kredit na budúci tovar alebo služby a kupón vložíte do košíku. Zaregistrujete sa na našom portáli, registrácia je bezplatná. Ak už zaregistrovaný ste, tak sa prihlásite do svojho konta. Zaplatíte cez platobnú bránu ako pri bežnom e-shope a hotovo. (viac Ako to funguje)

Cena je suma, ktorú zaplatí zákazník ako predplatbu za konkrétny kredit. V rámci každej ponuky je základná Cena stanovená v pomere k jednému euru (napr. 0,8 € za 1 €). To znamená, že v tomto prípade získa zákazník za každých zaplatených 80 centov, kredit na budúci nákup v hodnote 1 €. Týmto spôsobom vedia zákazníci rýchlo vidieť mieru zľavy. Cenu, ktorú zákazník zaplatí si môže prepočítať pred vytvorením objednávky priamo na portáli. Tak sa rýchlo dozvie, aký kredit na budúci nákup za akú aktuálnu Cenu získa.

Kredit je suma (vrátane DPH ak sa aplikuje), za ktorú môže zákazník nakupovať tovary a služby za bežnú cenu u príslušného obchodníka. Ak napríklad zákazník zaplatil pri základnej Cene 0,8 € za 1 € kreditu za kupón 80 € môže u príslušného obchodníka nakupovať akékoľvek tovary a služby v obvyklej hodnote 100 € (t.j. v hodnote pred zľavou).

Zostatok kreditu pri jednotlivých kupónoch vidí obchodník aj zákazník vo svojom účte na portáli. (viac Ako to funguje)

Kredit sa čerpá prostredníctvom platby kupónom cez náš portál. Zaplatenie kupónom je jednoduchý a rýchly proces, prístupný aj z mobilných zariadení. Vyberiete príslušný kupón, zadáte sumu, za ktorú chcete tovar alebo službu u obchodníka nakúpiť a vec je vybavená. Po zaplatení sa vám táto suma automaticky odpočíta od zostatkovej hodnoty príslušného kreditu. Zúčtovací doklad vám vydá príslušný podnikateľ, akoby ste platili priamo u neho. (viac Ako to funguje)

Zákazník môže spravidla uplatniť refundáciu ešte pred zaplatením kupónom u obchodníka. Napríklad, ak mu obchodník vytvára prekážky pre uplatnenie kupónu. V ostatných prípadoch je potrebné postupovať podľa všeobecných obchodných podmienok. V prípade nekalého alebo nezákonného správania obchodníka, alebo v prípade odstúpenia z jeho strany sú tieto postupy detailne vysvetlené v týchto podmienkach a v reklamačnom poriadku.

Ak uplatňujete svoje spotrebiteľské práva, alebo ak sa k vám obchodník nespráva v súlade s pravidlami SOCITEE, napíšte nám, alebo postupujte podľa všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. My sa postaráme, aby vaše práva boli v najvyššej možnej miere ochránené a vymáhané.

Samotné čerpanie kreditu (t.j. platba prostredníctvom kupónu) sa účtuje už priamo obchodníkom voči zákazníkovi v závislosti od účtovných špecifík transakcie a sadzby DPH za konkrétny tovar alebo služby (ak sa aplikuje). Na účtovné účely sa platba týmto spôsobom považuje za úhradu na základe zaplatenej zálohovej faktúry.

Objednávka vzniká v momente, keď zákazník na základe vybranej ponuky zaplatí ním stanovenú Cenu za zvolenú výšku kreditu. V momente pripísania príslušnej platby vzniká zmluvný vzťah medzi zákazníkom a obchodníkom na základe tejto predplatby (zálohovej platby) akýchkoľvek tovarov a služieb s príslušnou zľavou.

Zvolíte výšku platby, za ktorú si chcete kúpiť kredit na budúci tovar alebo služby a kupón vložíte do košíku. Zaregistrujete sa na našom portáli, registrácia je bezplatná. Ak už zaregistrovaný ste, tak sa prihlásite do svojho konta. Zaplatíte cez platobnú bránu ako pri bežnom e-shope a hotovo. (viac Ako to funguje)

Jedná sa o elektronický kupón, ktorý nájdete vo vašom účte s podrobnými informáciami na jeho uplatnenie. Slúži na identifikáciu zákazníka a jeho príslušného kreditu u obchodníka. (viac Ako to funguje)

Ak chcete nakúpiť u príslušného obchodníka tovar alebo služby prostredníctvom kupónu a čerpať tak váš kredit, urobíte tak prostredníctvom vášho účtu na portáli. Prvé použitie konkrétneho kupónu sa považuje za jeho aktiváciu. (viac Ako to funguje)

Zaplatenie kupónom je jednoduchý a rýchly proces, prístupný aj z mobilných zariadení. Vyberte príslušný kupón, zadajte sumu, ktorú máte zaplatiť a hotovo. Po zaplatení kupónom sa vám príslušná suma automaticky odpočíta od zostatkovej hodnoty vášho kreditu. Zúčtovací doklad vám vydá príslušný podnikateľ akoby ste platili priamo u neho.

Odmietnutie platby kupónom bez oprávneného dôvodu sa považuje za podstatné porušenie podmienok využívania služieb SOCITEE. Ak sa tak stane, okamžite nám to nahláste. My budeme následne kontaktovať vás aj príslušného obchodníka za účelom zistenia detailov a uskutočníme všetky kroky k zjednaniu nápravy. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Akékoľvek neoprávnené vytváranie prekážok zákazníkom je neakceptovateľné. V prípade preukázania takéhoto konania zo strany obchodníka to môže mať za následok zrušenie jeho registrácie, uvedenie jeho prevádzky na zozname rizikových obchodníkov, ako aj vyvodenie príslušných sankcií v zmysle podmienok používania služby SOCITEE a uskutočnenie úkonov na účely ochrany práv a záujmov zákazníkov. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Kupón z účtovného hľadiska predstavuje len digitálnu reprezentáciu platnej objednávky a na základe nej zaplatenej faktúry. Evidenčná funkcia kupónu slúži na overovanie platnosti, stavu a hodnotovom zostatku predplatby zákazníka u obchodníka a na jej uplatnenie. Jednotlivé transakcie, ktorých je kupón výsledkom sú zúčtované a fakturované v súlade so zákonnými požiadavkami a v zmysle podmienok používania služby SOCITEE. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Je to najmä z dôvodu zabezpečenia a kontroly mechanizmov slúžiacich na ochranu zákazníkov pred prípadným nekalým alebo nezákonným správaním sa niektorých obchodníkov. Zároveň sa týmto spôsobom šetria ďalšie náklady obchodníkov. Portál zabezpečuje pre obchodníkov technické, účtovné a právne aspekty transakcií. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Ak ide o uplatnenie práv spotrebiteľa v zmysle príslušnej legislatívy, refundačné mechanizmy fungujú v zmysle podmienok pre využívanie služby a reklamačného poriadku. Za akékoľvek iné refundácie zapríčinené používateľmi sú účtované poplatky potrebné na úhradu nákladov platobných inštitúcií.

Otázky obchodníkov

Registráciou získate možnosť uverejniť na našom portáli svoje ponuky aj v čase, keď pre aktuálnu situáciu nemôžete naplno predávať svoje produkty alebo poskytovať služby. Týmto spôsobom si zabezpečíte rýchly a zdravý zdroj kapitálu. Nemusíte sa zadlžovať alebo čakať na štátnu podporu. U nás za vás riešime právne, účtovné, marketingové a IT služby. Predajom u nás môžete dosiahnuť mnohonásobne nižšie náklady na službu ako pri komerčných alternatívach. To sú len niektoré z výhod, ktoré Vám SOCITEE prináša. Rozhodnutie je na Vás. (viac Výhody pre Obchodníkov)

Služby portálu sú spoplatnené iba pre obchodníkov. Pre zákazníkov sú služby SOCITEE zadarmo. SOCITEE je neziskový projekt, obchodníkom preto účtujeme len priame náklady na prevádzku, propagáciu a rozvoj portálu. V porovnaní s komerčnými alternatívami môžu obchodníci dosiahnuť až takmer päťnásobnú úsporu.

Aby ste u nás mohli svoju ponuku uverejniť je nutné sa registrovať. Musíme overiť zákonné požiadavky na fakturáciu. Bez registrácie by sme vám nemohli pripísať prostriedky od zákazníkov na váš účet. Získavate množstvo výhod, ako aj samotnú možnosť evidovať platby prostredníctvom Vašich Kupónov, sledovať ich platnosť, stav a zostatky neuplatnených kreditov od zákazníkov. V rámci konceptu SOCITEE pripravujeme zároveň ďalšie možnosti, ktoré Vám môžu spríjemniť život a ušetriť náklady.

Registráciou získate prístup k novým potencionálnym zákazníkom, cez ktorých viete získať likviditu zabezpečenú zdravou cestou namiesto zadlžovania sa. Súčasne získavate prístup k účtovným, právnym, marketingovým a IT službám. Vďaka registrácii nemusíte ďalej riešiť nákladné alebo neefektívne alternatívy. Získate prístup k účtu na SOCITEE s evidenčnými a analytickými možnosťami, aby ste mohli efektívne riadiť svoje ponuky a tieto propagovať medzi svojimi zákazníkmi aj vlastnou cestou, čím zvýšite šancu nákupu svojej ponuky. (viac Výhody pre Obchodníkov)

Registrácia pre podnikateľov je jednoduchý proces na pár krokov, ktorý nezaberie ani 5 minút. Stačí ťuknúť na ikonu s nápisom registrovať sa a vyplniť pripravený dotazník. Následne môžete začať vytvárať svoje ponuky. Tým získate prístup k množstvu nových potencionálnych zákazníkov, ktorých môžete svojou ponukou osloviť. (viac Ako to funguje)

Pri posudzovaní firiem prihliadame na nasledujúce kritériá. Je spoločnosť preukázateľne v prevádzke už určitý čas, generuje tržby, nie je v úpadku, predĺžení, exekúcii alebo likvidácii a nie je podľa databáz exponovaná zásadným sporom alebo podobným rizikám? Pri overovaní nám rozhodne pomáha akýkoľvek webový alebo iný zdroj či referencia, ktoré tieto skutočnosti potvrdzujú. Preto je dôležité uviesť akékoľvek webové linky, kde je činnosť vašej firmy akýmkoľvek spôsobom zaznamenaná.

Registračné poplatky slúžia na úhradu nákladov spojených s účtom obchodníka. Ďalej na pokrytie administratívnych, účtovných, transakčných, marketingových, právnych a technologických nákladov, ako aj na ďalší rozvoj a propagáciu portálu. Tieto poplatky zároveň slúžia aj ako prvok ochrany zákazníkov pred zakladaním falošných alebo automaticky zakladaných účtov. Tým sa predchádza útokom tohto typu. Napriek týmto minimálnym poplatkom sú náklady obchodníkov stále mnohonásobne nižšie ako pri porovnateľných službách komerčných alternatív.

Konkrétnu metodiku posudzovania z dôvodu ochrany proti podvodom nemôžeme žiaľ zverejniť, môžeme vás však uistiť, že k overovaniu spôsobilosti firiem pristupujeme veľmi zodpovedne so zreteľom na všetky špecifiká malého a stredného podnikania.
Používaná metodika zabezpečuje maximálnu mieru ochrany zákazníkov proti prípadným podvodom. Ak ste štandardná zdravá firma bez postranných úmyslov, nemusíte sa ničoho obávať.

Firma potrebuje byť riadne založená (spoločnosť alebo SZČO), mať podané aspoň jedno daňové priznanie, vykázané tržby, dohľadateľné osoby, bankový účet a nepredstavovať žiadne riziko pre zákazníkov.

Registráciu obchodníka môže prevádzkovateľ zrušiť podľa platných všeobecných obchodných podmienok. Jedná sa o prípad, ak by došlo k jeho neetickému alebo nezákonnému správaniu, ktorým by obchodník poškodzoval ostatných používateľov a návštevníkov portálu, jeho prevádzku alebo práva tretích osôb, alebo by iným spôsobom podstatne porušil podmienky používania týchto služieb. Ide však o výnimočný zásah, a preto sa každé porušenie bude posudzovať prísne a individuálne. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Je to jednoduché:
– prihlásite sa do svojho účtu na portáli,
– stanovíte Cenu (za euro), ktorou je vyjadrená miera zľavy na vaše tovary a služby,
– stanovíte minimálnu výšku nákupu zákazníkom, pri ktorej môže uplatniť zakúpený kredit.

Tieto údaje si stanovte tak, aby bol cely nákup výhodný pre vás i zákazníka. Počas registrácie sme pre vás pripravili užitočné informácie, aby bol pre vás proces nastavovania zliav čo najjednoduchší.

Nie. Zverejnenie ponuky obchodníkom nie je spoplatnené. Náklady na transakčné a administratívne kapacity ponuky sú zahrnuté v registračnom poplatku. V závislosti od registračného plánu sa však líši maximálny počet súčasne zverejnených ponúk jedným obchodníkom.
Keďže sa však pri vytváraní ponuky nastavuje len výška zľavy v kombinácii s minimálnym nákupom akýchkoľvek tovarov a služieb u Vás, nepotrebujete viacero ponúk na jednotlivé tovary a služby. Viacero ponúk môžete zverejniť napríklad, aby ste zohľadnili možnosť väčšej zľavy pri vyšších minimálnych hodnotách nákupov.

Pri vytvorení ponuky sa Vám vygeneruje unikátny link (URL), ktorý môžete šíriť, zdieľať a inak propagovať medzi svojimi zákazníkmi a známymi. Či už sa ho rozhodnete zdieľať na sociálnych sieťach, prostredníctvom SMS, emailov a inými kanálmi je na vás. Povedzte všetkým, že aj vy ste SOCITEE, a že ste tu pre nich! Zvyšujete tak šancu, že vašu ponuku využije viac zákazníkov.

V účtovnom doklade sa zľava automaticky prepočítava na percentuálnu zľavu. Zohľadňujú sa aj rôzne sadzby DPH a zákonom požadované náležitosti na obsah faktúry.

Zúčtovanie nákupov sa realizuje na základe konkrétneho nákupu na podklade zálohovej faktúry, ktorú v mene obchodníka vystavil systém SOCITEE. (viac Ako to funguje)

Samotné transakcie medzi obchodníkmi a zákazníkmi predstavujú čerpanie kreditu (t.j. platbu prostredníctvom kupónu). Táto transakcia sa účtuje už priamo obchodníkom voči zákazníkovi v závislosti od účtovných špecifík transakcie a sadzby DPH za konkrétny tovar alebo služby (ak sa aplikuje). Na účtovné účely sa platba týmto spôsobom považuje za úhradu na základe zaplatenej zálohovej faktúry.

Garančná blokácia predstavuje malú časť sumy určenej na vyplatenie obchodníkovi zo zaplatenej ceny konkrétneho kupónu (do 15%). Spravidla sa uplatňuje (blokuje) voči novým obchodníkom, ktorí ešte nepreukázali svoju dobrú vôľu voči zákazníkom pri uplatňovaní kupónov. Garančná blokácia slúži ako ochrana pred prípadným nekalým alebo nezákonným správaním sa obchodníka pri uplatňovaní kupónu pri platbe za konkrétny tovar alebo službu. Garančná blokácia sa uvoľní momentom bezproblémovej aktivácie (t.j. prvého uplatnenia) príslušného kupónu u obchodníka.

Momentom prvého uplatnenia (aktiváciou) príslušného kupónu sa garančná blokácia pripisuje k plne disponibilnému zostatku na účte obchodníka. To znamená, keď zákazník prvýkrát zaplatí svojím zakúpeným kupónom cez náš portál u obchodníka a celá transakcia prebehne bez problémov, tak sa uvoľní garančná blokácia na obchodníkov účet.

Z právneho hľadiska ide o prostriedky obchodníka, ktoré sú na základe dohody s prevádzkovateľom na určitý čas a účel (t.j. za účelom ochrany práv zákazníka) ponechané v správe prevádzkovateľa na účely započítania pre prípad porušenia povinností obchodníka.

Obchodník vidí peniaze za nákupy od zákazníkov, ktoré si môže presunúť vo svojom účte na portáli. Táto suma určená na vyplatenie obchodníkovi je po odpočítaní poplatkov, resp. provízie v zmysle cenníka, pripísaná do evidencie v rámci jeho účtu a je riadne zúčtovaná. Transfer tejto sumy môže obchodník kedykoľvek žiadať jednoduchým zadaním v rámci svojho účtu. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Do piatich pracovných dní od požiadavky obchodníka zasielame príslušnú sumu v zadanej výške na jeho registrovaný bankový účet. Peniaze na vyplatenie posielame do slovenských bánk spravidla jedenkrát týždenne. Dôvodom je držanie nákladov na minime, aj týmto opatrením držíme poplatky pre obchodníkov oproti konkurencii na veľmi nízkej úrovni. Dĺžka prevodu z účtu SOCITEE po pripísanie na účet obchodníka záleží od toho, kde má obchodník svoj účet. Tieto lehoty podliehajú pravidlám medzibankového styku, za ktoré nezodpovedáme. Väčšinou ale platí, že transfer je otázkou jedného až troch pracovných dní. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

V týchto prevodoch sa zohľadňujú najmä transakčné náklady aj podľa sadzobníkov príslušných platobných inštitúcií, ktoré by pri extrémne častých prevodoch predstavovali na strane SOCITEE čistú stratu. Z tohto dôvodu sú tieto transfery spoplatnené symbolickým poplatkom (do 2 € bez DPH) na pokrytie týchto poplatkov. Ďalší náklad predstavujú poplatky tretích strán súvisiace so zúčtovaním pri generovaní príslušných dokladov a celkovou administráciou týchto prevodov. (viac Cenník)

Nič. Prostriedky určené na distribúciu obchodníkom sú vedené na určenom mandátnom účte pod starostlivosťou a dohľadom licencovaných odborníkov (advokátov a účtovníkov) a prostriedky z nich sú distribuované v súlade s transparentnými pravidlami SOCITEE. Vaše prostriedky žiadnym spôsobom neinvestujeme ani neumiestňujeme na produkty s vyššou mierou rizika ako má bežný účet banky alebo platobnej inštitúcie. Nie sú vystavené žiadnym rizikám, ktoré by hrozili, ak by tieto prostriedky spravovala bežná obchodná spoločnosť.

Platnosť kupónu skúmať nemusíte. Zákazník používa kupón prostredníctvom svojho účtu SOCITEE a my vás vždy informujeme o použití každého kupónu. E-mailom dostanete informáciu o tom, ktorý kupón bol uplatnený, kedy a v akej výške.
Dávajte si samozrejme pozor na falošné e-maily (kontrolujte adresu odosielateľa) a transakciu vždy radšej overte v rámci svojho účtu obchodníka. V ňom vidíte všetky aktuálne informácie o zakúpených kupónoch zákazníkmi. V prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať.

Po každom zakúpení kupónu zákazníkom je táto informácia o zakúpení zobrazená i v účte obchodníka. Obchodníci sú oprávnení kedykoľvek jednoducho vo svojom účte žiadať vyplatenie peňazí z predaja ich ponúk, na základe čoho najneskôr do piatich pracovných dní od takej požiadavky zasielame príslušnú sumu v zadanej výške na registrovaný bankový účet obchodníka.

Z pripísaných platieb od zákazníkov sú odpočítavané poplatky a provízia v zmysle cenníka, z ktorých sú uhrádzané náklady na prevádzku a rozvoj portálu a služieb SOCITEE. Na výšku kreditu zákazníkov ani ich iné práva tieto zápočty nemajú vplyv, keďže ide vždy o vysporiadanie medzi prevádzkovateľom a obchodníkom. Celkovo tieto náklady predstavujú mnohonásobnú úsporu pre obchodníkov v porovnaní s komerčnými alternatívami. Všetky poplatky sú dostupné v našom cenníku.

Otázky zákazníkov

Po registrácii získate možnosť nákupu na našom portáli, kde nájdete množstvo výhodných ponúk. Predplaťte si u obchodníkov tovar a služby za výhodnejšie ceny bez zbytočných obmedzení a rizík. Pomôžete tak podnikom v ťažkej situácii a ušetríte tak pri budúcom nákupe.
Zabudnite na zľavové poukazy, ktoré prinášajú množstvo obmedzení. Tie u nás nepoznáme. Ponúkame iba preverených obchodníkov a chránime spotrebiteľov pred neetickým alebo nezákonným správaním. (viac Výhody pre Zákazníkov)

Registrácia je nutná najmä z dôvodu zákonných požiadaviek na fakturáciu. Zároveň získavate množstvo výhod, ktoré okrem iného súvisia aj s rozšírenou ochranou vás ako spotrebiteľa pred prípadnými podvodmi. Po registrácii vám vytvoríme účet, prostredníctvom ktorého môžete využívať zakúpené kupóny, sledovať ich stav a zostatky. V rámci konceptu SOCITEE pripravujeme zároveň ďalšie možnosti, ktoré Vám môžu spríjemniť život a ušetriť náklady.

Získate možnosť nákupu na našom portáli, kde nájdete množstvo výhodných ponúk od vybraných obchodníkov. Automaticky získavate výhody ochrany zákazníkov, ktoré pri bežnom nákupe nemáte. Chránime spotrebiteľov vďaka spolupráci s občianskymi združeniami a právnickými kanceláriami.
Toto online trhovisko, ako aj registrácia, je pre zákazníkov bez akýchkoľvek poplatkov. Zakúpené kupóny netrpia obmedzeniami a nevýhodami bežných zľavových kupónov nakupovaných na zľavových portáloch. Okrem bezpečného nákupu a značnej úspory zároveň môžete pomôcť svojmu obľúbenému podniku aby prežil a mohol Vám ďalej poskytovať tovary a služby, na ktoré ste si zvykli.

Nie. Registrácia Zákazníkov je zadarmo a vždy aj bude.

Registráciu zákazníka môže prevádzkovateľ zrušiť podľa platných všeobecných obchodných podmienok. Jedná sa o prípady, ak by došlo k neetickému alebo nezákonnému správaniu zákazníka, ktorým by poškodzoval ostatných používateľov a návštevníkov portálu, jeho prevádzku alebo práva tretích osôb. Ide však o výnimočný zásah, ktorý bude veľmi dôkladne posudzovaný. (viac Všeobecné obchodné podmienky)

Cenu, ktorú zákazník zaplatí si môže prepočítať pred vytvorením objednávky priamo na portáli. Tak sa rýchlo dozvie, aký kredit na budúci nákup za akú aktuálnu Cenu získa. Ak je teda základná Cena ponuky stanovená na 0,8 € za 1 € kreditu a zákazník si zvolí, že chce zaplatiť 80 €, tak následne zistí, že za zaplatených 80 € môže u príslušného obchodníka nakupovať akékoľvek tovary a služby v obvyklej hodnote 100 €. Cena aj príslušný kredit predstavujú sumy vrátane DPH, ak sa DPH aplikuje.

Pri konkrétnej ponuke si zvolíte výšku platby, za ktorú si chcete kúpiť kredit na budúci tovar alebo služby a kredit sa vám automaticky prepočíta. (viac Ako to funguje)

Zvolíte výšku platby, za ktorú si chcete kúpiť kredit na budúci tovar alebo služby a ten sa vám automaticky prepočíta. Vami zvolená cena za príslušný kredit je cena objednávky. (viac Ako to funguje)

Menu